Tin tức »Đào tạo và bồi dưỡng

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

Đào tạo và bồi dưỡng

Ngoại ngữ - Điều kiện không thể thiếu khi Việt Nam hội nhập
Trong những năm gần đây, học ngoại ngữ là xu hướng phổ biến của rất nhiều người, từ trẻ em tới người lớn. Nếu như những năm 80 và 90, ngoại ngữ chỉ bó hẹp ở tiếng Nga thì 10 năm trở lại đây, khi đất nước đang trên đà hội nhập quốc tế, tiếng Anh lại là ngoại ngữ soán ngôi trong ...